publicerad: 2021  
kymrer kymrern, plural kymrer
kymr·ern
substantiv
kym´rer
vanligen plur. (mans)person som till­hör den keltiska folk­gruppen i Wales
JFR gael
i plur. ofta om sådana personer oavsett kön
belagt sedan 1884; av kymriska cymro, plur. cymry, eg. 'lands­man'; till lat. cum´ 'med' och kymriska brog, mrog 'mark'; besläktat med 1mark!!