publicerad: 2021  
läromedel läromedlet, plural läro­medel, bestämd plural läromedlen
läro|­medl·et
substantiv
`romedel
pedagogiskt hjälp­medel för direkt an­vändning i under­visningen om böcker, video­band, pedagogiska datorprogram m.m.
läromedelsförlag; läromedelsproducent
ett läromedel (i/om något)
ett läromedel (i något)
ett läromedel (om något)
ett webbaserat läro­medel om miljön
belagt sedan 1805