publicerad: 2021  
lantmarskalk lant­marskalken lant­marskalkar
lant|­mar·skalk·en
substantiv
lan`tmarskalk
historiskt vanligen bestämd form sing. adelns ord­förande i ståndsriksdagen
belagt sedan 1626