SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lju`dförbindelse substantiv ~n ~r ljud|­för·bind·els·enkombination av an­gränsande språk­ljud särsk. med tanke på ljudens fonetiska in­verkan på var­andra språkvet.sedan 1869