SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
managera [-∫e´-] verb ~de ~t manag·er·arleda och styra en verksamhet e.d. komm.managera en klubbibl. äv.verka för att främja ngt vard.managera varu­märketmanagera ngtsedan 1993efter eng. manage ’sköta, förvalta’; jfr manager Subst.:vbid1-876098managerande, vbid2-876098managering