publicerad: 2021  
marknadsdomstol marknads­domstolen marknads­domstolar
mark·nads|­dom·stol·en
substantiv
mar`knadsdomstol
vanligen bestämd form special­domstol som hand­lägger ärenden om marknads­föring, konkurrensbegränsning och avtals­villkor
belagt sedan 1971