SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
maski´n substantiv ~en ~er mask·in·en1mekaniskt arbets­redskap som under­lättar el. ut­för visst arbete maskin.psykol.tekn.JFRcohyponymverk 2 maskinsömnaddiskmaskinskrivmaskinsymaskinskriva på maskinklippa gräset med maskinäv. om elektroniska arbets­redskapdatamaskinäv. bildligt om effektivt men mekaniskt arbetande personen parti­ledare blir lätt en politisk maskinsedan 1716av ty. Maschine, fra. machine med samma betydelse; av lat. ma´china ’maskin; byggnads­ställning; hissverk’; nära besl. med mekanik 2mekanisk an­ordning som alstrar kraft särsk. om fram­drivande enhet maskin.tekn.maskinrumdieselmaskinångmaskinmaskinen fattade eld vid kraschenfar­tyget gick för full maskinäv. om motor­drivet fortskaffnings­medelflygmaskinäv. bildligt i ut­tryck för mänsklig kraft­utvecklinghan arbetar för full maskinkan du gå för egen maskin eller ska jag stödja dig?sedan 1839