SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
navigationsvarning [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar nav·ig·at·ions|­varn·ing·enunder­rättelse om hinder eller förändringar i far­vatten och om de navigations­hjälpmedel som finns sjö.flera navigationsvarningar ut­färdades i radionsedan 1934