publicerad: 2021  
navigerbar navigerbart navigerbara
nav·ig·er·bar
adjektiv
[-ge`r-]
som tillåter fram­förande av större far­tyg t.ex. genom att vara till­räckligt djup; om far­led
SYN. segelbar
navigerbar (för någon/något)
navigerbar (för någon)
navigerbar (för något)
floder som tidigare var navigerbara är nu ut­torkade stora delar av året
belagt sedan 1904