publicerad: 2021  
navigatör navigatören navigatörer
nav·ig·at·ör·en
substantiv
navigatö´r
person som är kunnig i navigation ofta med spec. ut­bildning
skickliga navigatörer behövs vid fram­förandet av olje­tankers i skär­gården
äv. person som (för till­fället) navigerar
belagt sedan 1836; av franska navigateur med samma betydelse; till navigera