publicerad: 2021  
nollsummespel nollsumme­spelet
noll·summe|­spel·et
substantiv
[nål`-]
(sällskaps)spel där den ene spelarens vinst är lika med den andres förlust och som bygger på en matematisk teori
två­personers nollsumme­spel
ofta bildligt i militära, ekonomiska etc. samman­hang
kampen för jobben är inget nollsumme­spel – an­talet jobb är inte en gång för alla givet
belagt sedan 1965