publicerad: 2021  
emission emissionen emissioner
e·miss·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 utgivning särsk. av värde­papper på marknaden
aktieemission; fondemission; nyemission; obligationsemission
emission (av något)
en riktad emission; emission av nya sedlar; emission av aktier
belagt sedan 1887; av lat. emiss´io 'av­sändande'; till emittera
2 ut­sändning av partiklar eller strålning
emissionsspektrum
emission (av något)
emission av flyktiga organiska ämnen
belagt sedan 1822