publicerad: 2021  
oerfaren oerfaret oerfarna
o|­er·far·en
adjektiv
o`erfaren
som saknar (till­räcklig) erfarenhet på visst om­råde; om person
oerfaren (som någon)
hon an­sågs för ung och oerfaren för att bli ord­förande
belagt sedan 1755