publicerad: 2021  
ombordläggning ombord­läggningen ombord­läggningar
om·bord|­lägg·ning·en
substantiv
ombo`rdläggning
lätt samman­stötning mellan far­tyg
det blev en del ombord­läggningar och kollisioner under tävlingarna
belagt sedan 1788