publicerad: 2021  
paria parian, plural parias el. parior
pari·an
substantiv
pa´ria
ofta koll. med­lem av en av de lägsta och minst aktade kasterna i Indien
ibland oegentligt om kast­lös person i Indien
ofta ut­vidgat person som till­hör någon av de mest ring­aktade och sämst ställda grupperna i sam­hället el. in­om annan organisation eller dylikt
pariastämpel
de mental­sjuka betraktades som sam­hällets paria
belagt sedan 1794; till tamil paraiyan, eg. 'trum­slagare (genom arv)', namn på den största av de lägre kasterna i södra Indien