SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prefation [-∫o´n] substantiv ~en ~er pre·fat·ion·enlov­sång som in­leder nattvards­firande under mässa ofta med ungdomlig el. avantgardistisk fram­toning relig.sedan 1529av lat. praefa´tio ’in­ledning’