SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prestationslön [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er prest·at·ions|­lönlön vars storlek är av­hängig av mängden ut­fört arbete arb.ekon.SYN.synonymackordslön en prestationslön (på BELOPP)sedan 1965