publicerad: 2021  
producentansvar producent­ansvaret
pro·duc·ent|­an·svar·et
substantiv
producen`tansvar
(fysiskt och ekonomiskt) an­svar som producent tar för sin vara ända tills produkten blivit av­fall
lagen om producent­ansvar
belagt sedan ca 1990