publicerad: 2021  
processorienterad processorienterat processorienterade
pro·cess|­orient·er·ad
adjektiv
process`orienterad
som (i ett pedagogiskt samman­hang) inne­bär att en text (efter an­visningar från lärare och andra elever) skrivs om flera gånger
vid process­orienterad skrivning är själva (skriv)processen lika viktig som det färdiga resultatet
belagt sedan 1986