publicerad: 2021  
radioaktivitet radio­aktiviteten
radio|­akt·iv·itet·en
substantiv
[-te´t]
sönder­fall av atom­kärnor (av vissa grund­ämnen) var­vid strålning sänds ut som i vissa former är skadlig för människan
miljoner människor ut­sattes för höga doser av radio­aktivitet efter Tjernobyl­katastrofen
belagt sedan 1900; jfr tyska Radioaktivität med samma betydelse