publicerad: 2021  
razzia razzian razzior
razzi·an
substantiv
[ras´-] äv. [rat´s-]
över­raskande och nog­grann (hus)under­sökning genom­förd av polis eller dylikt i syfte att av­slöja illegal verksamhet el. beslag­ta stöld­gods
narkotikarazzia; polisrazzia
en razzia (mot någon/något)
en razzia (mot någon)
en razzia (mot något)
skatte­myndigheten gjorde en razzia; spelklubben stängdes efter en razzia
belagt sedan 1879; av franska razzia med samma betydelse; av arab. ghāzīah, ghazwah 'attack; krigs­tåg'