SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rybs el. rypsryps substantiv ~en rybs·en, ryps·enen rapsliknande olje­växt med gula blommor i täta bollar och med frön som har lägre oljehalt än rapsens bot.JFRcohyponymraps höstrybsvårrybsrova och rybs är varianter av samma artsedan 1860av ty. Rübs(en) med samma betydelse, till Rübe ’rova’