SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`kerhetsråd substantiv ~et säker·hets|­råd·etvanligen best. f. ett av Förenta Nationernas huvud­organ, som arbetar för upprätt­hållandet av freden i hela världen admin.mil.samh.stor­makterna är permanenta med­lemmar av säkerhetsrådetsäkerhetsrådet an­tog en resolution som fördömde invasionenäv. om vissa an­dra organisationerUSA:s nationella säkerhetsrådsedan 1945