publicerad: 2021  
sökande sökanden, plural sökande
sök·and·en
substantiv
`kande
person som lämnat in ansökan till viss ut­bildning etc.
150 sökande till 30 platser; det var många kompetenta sökande till tjänsten
äv. något ut­vidgat
asylsökande
belagt sedan 1749