publicerad: 2021  
sak saken saker
substantiv
1 (mindre) före­mål
leksak; träsak
alla barnens saker låg på golvet; packa sina saker
ibland om person ned­sättande
hans senaste väninna är en liten röd­hårig sak; några lång­håriga saker störde friden
belagt sedan 1430–50 (Herr Ivan Lejon-Riddaren); fornsvenska sak 'rätts­sak; böter; orsak; händelse; sak'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'det att söka in­för rätta'; jfr ur­sprung till ensak, rannsaka, saker, saklöst, sakna; besläktat med söka
2 visst ärende eller visst förhållande som ofta bör åt­gärdas
vad gäller saken?; skilja på sak och person; var sak har sin tid; vi får ta en sak i taget; han var berusad vid kollisionen, och det gör inte saken bättre; hans privat­liv har inte med saken att göra; om jag har förstått saken rätt så ...; håll dig till saken och gör inga ut­vikningar; det är väl den naturligaste sak i världen att hälsa
äv. försvagat
jag ska säga dig en sak
den enklaste sak i världen ytterligt enkelthon skriver låt­texter som vore det den enklaste sak i världen
det ligger i sakens natur se natur
(det är) sak samma det har ingen egentlig betydelsedet är sak samma om du an­mäler dig i dag eller i morgon
gå rakt på sak säga något utan om­skrivningarhon är inte rädd för att säga sin mening och går gärna rakt på sak
komma till saken börja beröra den egentliga fråganhan talade länge och om­ständligt innan han kom till saken
låta saken bero inte vid­ta någon åt­gärdrektorn lät saken bero med en varning till de båda syndarna; om du tror att jag tänker låta saken bero, miss­tar du dig
saken är biff var­dagligtallt är klartsaken är biff, nu har Skånes genom tiderna bäste fri­idrottare ut­setts
saken är klar det av­gör sakensaken är klar – med så dåliga försäljnings­siffror kan vi inte fort­sätta längre
sova på saken fundera på något till nästa daghon lovade att sova på saken och åter­komma med svar
stor sak (i det)! något ålderdomligtstrunt i det!jag hörde att du är orolig över att inte komma i tid till mötet, men stor sak i det!
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 fråga som inne­håller en rättslig mot­sättning mellan två parter
(göra) sak (av något) (söka) sak (med någon)
göra sak av något; driva saken; saken är ut­agerad; han ville inte söka sak med NN; saken gick till dom­stol
ta saken i egna händer lösa problematisk upp­gift en­bart genom egna in­satserparet tog saken i egna händer och genom­förde affären utan mäklarens hjälp
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform sakaR (plur.)
4 förhållande som berör (någons) grund­läggande intressen och betraktas från denna parts syn­punkt; vanligen moraliskt snarare än juridiskt
kvinnosak; principsak
(någons) sak
kämpa för saken; offra sig för saken; de förtrycktas rätt­visa sak; de gjorde gemensam sak mot NN
äv. försvagat
det är NN:s sak att lösa tvisten
belagt sedan 1278, i ensak förläningsbrev utfärdat av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)