publicerad: 2021  
saklöst
sak|­löst
adverb
sa`klöst
utan egentliga konsekvenser
ett av­snitt i texten som sak­löst kan strykas
spec. i juridiska samman­hang utan rättslig på­följd
bitande lös hund må sak­löst dödas
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen