publicerad: 2021  
sakfråga sakfrågan sakfrågor
sak|­fråg·an
substantiv
sa`kfråga
fråga som rör vissa konkreta fakta och inte formaliteter resp. värderingar
hon var villig att tala om sak­frågor men inte att ge en personlig intervju
belagt sedan 1885