publicerad: 2021  
sakförare sak­föraren, plural sak­förare, bestämd plural sakförarna
sak|­för·ar·en
substantiv
sa`kförare
något ned­sättande; något ålderdomligt person (med eller utan juridisk ut­bildning) som för någon annans talan i juridiska samman­hang
belagt sedan 1755