publicerad: 2021  
samfälld samfällt sam­fällda
adjektiv
sam`fälld
som ut­förs av flera parter till­sammans
en sam­fälld in­sats för en bättre miljö; en sam­fälld kritik mot förslaget
spec. i juridiska samman­hang om gemensam egendom etc.
summan av äkta makars sam­fällda egendom är det sam­fällda boet
belagt sedan 1454 (Timmermäns Skrå); fornsvenska samfälder, till samfälla sik 'förena sig; komma över­ens'
Ur svenska hjärtans djup en gång
en sam­fälld och en enkel sång,
som går till kungen fram. C.V.A. Strandberg, Hymn (till Oskar I 1844); den svenska kungssången