SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sforzando [sfårtsan´do] adverb sforz·andomed kraftig accent på viss ton eller visst ackord musiksedan 1802av ita. sforzando med samma betydelse, till sforzare ’bruka styrka’
2sforzando [sfårtsan´do] substantiv ~t ~n sforz·ando·nakraftig accent på viss ton eller visst ackord musiksedan trol. början av 1800-talet