publicerad: 2021  
skicklighet skickligheten skickligheter
skick·lig·het·en
substantiv
skick`lighet
det att vara skicklig
yrkesskicklighet
skicklighet (i något/att+verb)
skicklighet (i något)
skicklighet (i att+verb)
skicklighet (att+verb)
kunskap och skicklighet; att ingen skadades var mer tur än skicklighet
spec. i ett (juridiskt) ut­tryck
vid tillsättningen av tjänsten tas endast hän­syn till förtjänst och skicklighet
belagt sedan 1541