SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skyl substantiv ~en ~ar skyl·ensamling sädes­kärvar som arrangerats för torkning på åker jordbr.JFRcohyponymrök 3 skylstörsädesskylveteskylsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. skyl; nära besl. med skjul