publicerad: 2021  
spelplan spel­planen spel­planer
spel|­plan·en
substantiv
spe`lplan
under­lag för (vissa typer av) spel som ut­görs av en skiva med markeringar t.ex. rutor el. linjer
belagt sedan 1886 (om utomhusspel)