publicerad: 2021  
spelmål spel­målet, plural spel­mål, bestämd plural spel­målen
spel|­mål·et
substantiv
spe`lmål
mål som före­gås av passnings­spel till skillnad från mål på fast situation; i bl.a. fot­boll
belagt sedan 1925