publicerad: 2021  
statsåklagare stats­åklagaren, plural stats­åklagare, bestämd plural statsåklagarna
stats|­å·klag·ar·en
substantiv
[stat`s-] el. [sta`ts-]
(titel för) åklagare med rang närmast under riks­åklagaren
belagt sedan 1938