SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stick adverb Nollstick i stäv1rakt emotom vindvinden stick i stäv, det var bara att sätta i­gång att kryssa 2tvärt emotom åsikt, handlande e. d.ut­vecklingen går stick i stäv med mål­sättningen att minska koldioxid­utsläppen sedan 1804av lågty. stik i t.ex. stik up ’rakt upp’; besl. med 1sticka
2stick substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en stick·et1(smärtsam upp­levelse av) in­förande av ngt vasst i hud NollSYN.synonymsting 1synonymstyng 1synonymstygn 2 getingsticknålsticksyster gav honom ett stick i armenäv. bildligt om annan plötslig smärta (äv. psykisk)hon kände ett stick i hjärt­traktenhan kände ett stick av av­und mot sin store­brorlämna ngn i sticketöver­ge ngn i fara eller svårigheten tacka skulle aldrig lämna sitt lamm i sticket sedan 1586huvud­sakligen av ty. Stich med samma betydelse; nära besl. med 1sticka; idiomet lämna ngn i sticket (1602) efter ty. einen im Stich lassen 2vanligen i sammansättn. gravyr konstvet.kopparstickstålsticksedan 18723o­önskat färginslag vid färgfotografering foto.sedan 19044hemtaget spel i kort­spel t.ex. bridge spel.JFRcohyponym2trick att bjuda lill­slam betyder att ut­fästa sig att spela hem tolv sticksedan 17345del av musik­stycke som upp­repas mellan verserna särsk. i jazz­musik musikJFRcohyponymrefrängcohyponymledmotiv sedan 1935