publicerad: 2021  
stringens stringensen
string·ens·en
substantiv
[-ŋgen´s]
(logisk) följd­riktighet
vetenskaplig stringens
äv. all­männare om nog­grannhet eller dylikt
språklig stringens
belagt sedan 1894; till stringent