SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`väder substantiv tövädret tö|­vädr·et(vinter)väderlek med temperatur över noll grader ofta med tanke på där­med samman­hängande is- el. snö­smältning meteorol.pol.ibl. äv. bildligt om period av lättnad e.d.tövädret efter Stalins terror­regimsedan 1592; bildlig bet. 1955