SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ta`lande adjektiv, ingen böjning tal·andesom ger an­ledning till när­liggande slut­satser genom att tyckas ha ett tydligt inne­håll el. budskap admin.JFRcohyponymbetecknande ett talande exempelen talande tystnadflera hundra döda i trafiken varje år ― det är talande siffrortalande (för ngt/ngn)sedan 1743