SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
teck`enspråk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en tecken|­språk·etupp­sättning betydelse­bärande gester o.d. med vars hjälp (praktiskt taget) varje tänkbart inne­håll kan ut­tryckas särsk. om de hörsel­skadades system språkvet.teckenspråket har delvis upp­stått spontantäv. ngt all­männareefter­som de inte kunde ett ord franska måste de an­vända teckenspråksedan 1852