publicerad: 2021  
teckenspråk tecken­språket, plural tecken­språk, bestämd plural tecken­språken
tecken|­språk·et
substantiv
teck`enspråk
1 gester som an­vänds i stället för tal t.ex. av turister som inte talar språket i ett visst land
efter­som de inte kunde ett ord franska an­vände de ibland tecken­språk under sitt besök i Paris
belagt sedan 1806
2 språk­system med upp­sättning av betydelse­bärande tecken som kombineras enligt grammatiska regler
teckenspråkig; teckenspråkslexikon
svenskt tecken­språk; danskt tecken­språk; amerikanskt tecken­språk
belagt sedan 1878