SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tek´nisk adjektiv ~t tekn·isk1som har att göra med teknik admin.af.tekn.seseteknik 1 datatekniskelektrotekniskteknisk ut­vecklingett tekniskt felbilens alla tekniska finesserlokalens tekniska ut­rustningäv.som har fallenhet för teknik en teknisk kille som all­tid lagar bilen självsedan 18082som har att göra med (metoder för) praktiskt tillvägagångs­sätt in­om ngt verksamhets­område admin.af.tekn.skatteteknisktrafiktekniskvalteknisklaget håller på med teknisk träningäv.som väl behärskar det praktiska tillvägagångs­sättet på ngt om­råde, särsk. idrottsligt en teknisk spelare som kunde göra vad han ville med bollensedan 17813fackmässig ofta med bi­betydelse av svår­begriplighet admin.af.tekn.en rätt teknisk av­handling med en diger not­apparattekniskt sett har arbets­lösheten sjunkit (adv.)teknisk knockoutseknockout sedan ca 1820