publicerad: 2021  
text texten texter
text·en
substantiv
1 sammanhängande, menings­full följd av skrivna ord ibland om den synliga tecken­följden, ibland med ton­vikt på inne­hållet
texttolkning; bildtext; lagtext
en text (om någon/något/sats)
en text (om någon)
en text (om något)
en text (om sats)
fin­stilt text; en nyskriven text; en manual med text på svenska och engelska; en väggbonad med den broderade texten "Borta bra men hemma bäst"; banderoller med texten "USA ut ur Irak"; tolkningen av de medel­tida texterna
spec. om orden till vokalt musik­verk el. musik­stycke, i mots. till musiken
låttext; sångtext
West Side Story – en musikal med text av Stephen Sondheim och musik av Leonard Bernstein
spec. äv. om den del av en tidnings inne­håll som inte ut­görs av annonser
spec. äv. kortare stycke ur Bibeln som ut­gör ämne för predikan
dagens text handlar om den förlorade sonen
gå vidare i texten fort­sättamed läsning el. ev. annan verksamhet: vi väntar in ytterligare några innan vi går vidare i texten
lägga ut texten vid­lyftigt förklara någotefter­som alla var bra på att lägga ut texten blev det ett långt möte
löpande text huvud­texti mots. till rubrik, bild­text och dylikt
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska täxter; av lat. tex´tus 'vävnad; samman­hang; ord­fogning'; jfr ur­sprung till kontext, 1textil!!, textur
2 en stor bok­tryckar­stil
belagt sedan 1795