SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tiofaldig [ti`o-el. vard.ti`e-] adjektiv ~t tio|­fald·ig1som tio gånger varit det som fram­går av samman­hanget admin.utstr.han är tiofaldig svensk mästaresedan 1671till tio och -faldig 2som har (ungefär) tio gånger större om­fattning än ngt utstr.fienden hade en tiofaldig armé jäm­fört med svenskarnassedan 1640