publicerad: 2021  
tinnitus ingen böjning, utrum
tinnit·us
substantiv
tin´nitus
(plågsamt besvär i form av) ringningar och sus i öronen på grund av buller­skada, ålders­förändringar eller dylikt
besväras av tinnitus
belagt sedan 1935; till lat. tinni´re 'ringa'