SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tre räkneord grund­talet som är två plus ett Nolltre veckors semesteren lektion varar ungefär tre kvartrummets tre dimensionerurspr. ofta upp­fattat som ett heligt tal, spec. (äv. under senare tid) som det typiska el. idealiska an­talet i många typer av gruppertreenighetde tre vise männende tre gracernaden goda fen gav honom tre önskningarkungens tre döttrarde tre musketörernaen restaurang med namnet ”Tre snäckor”ett par trese1par 2 tre kronorsekrona 1 sedan 600-taletrunsten, Gummarp, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter)runform þria (ack.), vanligen övrig runform þriR, fornsv. þrir, t(h)re; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. tre´s med samma betydelse; jfr ters