publicerad: 2021  
utfästelse ut­fästelsen ut­fästelser
ut|­fäst·els·en
substantiv
u`tfästelse
formellt löfte
en utfästelse (om något/att+verb/sats)
en utfästelse (om något)
en utfästelse (om sats)
en utfästelse (om att+verb)
partiets ut­fästelser under val­kampanjen
belagt sedan 1683