publicerad: 2021  
utfärd ut­färden ut­färder
ut|­färd·en
substantiv
u`tfärd
längre utflykt ibland med över­nattning etc.
båtutfärd; cykelutfärd; heldagsutfärd
en utfärd (till något)
ordna en ut­färd; konst­föreningen gjorde en ut­färd till Värm­land och Dalarna
belagt sedan 1842; jfr fornsvenska utfärþ 'bort­resa; fält­tåg'