publicerad: 2021  
utkastförbud utkast­förbudet, plural utkast­förbud, bestämd plural utkast­förbuden
substantiv
u`tkastförbud
förbud mot att kasta till­baka nyfångad fisk i havet i av­sikt att maximera tillåten fångst; vid kommersiellt fiske
europeiskt utkast­förbud; utkast­förbud är ett viktigt steg för att nå ett hållbart fiske
belagt sedan 2011