SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`trotning substantiv ~en ~ar ut|­rot·ning·endet att ut­rota människor NollutrotningskrigutrotningslägerHitlers program för utrotning av Europas judar och romeräv.det att ut­rota djur- eller växt­arter de svenska kräftorna hotas av utrotningäv.det att eliminera abstrakta före­teelser utrotningen av malaria i Europautrotning (av ngt/ngra)sedan 1547